अथर्वशीर्षातून सकारात्मक स्वसंवाद!

HomeDG TalVideo Seriesअथर्वशीर्षातून सकारात्मक स्वसंवाद!
Author
Dhananjay Gokhale (DG)

प्रत्येकामध्ये क्षमता असतातच! त्यांचा अधिकाधिक वापर करून बाहेर उत्कृष्टता आणि आत शांतता हा अंतर्बाह्य खेळ मस्त खेळता येईल.  यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेला स्व-संवाद स्वतःच स्वतःशी संवाद साधण्यासाठी नक्की या मालिकेचा लाभ घ्या!

 

क्षमता असतातच, आपण त्या वापरत नाही! गणपती अथर्वशीर्षामधे आपलं, प्रत्येक मनुष्याचं वर्णन आहे. ढोबळ दृष्टीने समोर ठेवलेल्या मूर्तीला उद्देशून म्हटलं असं वाटतं, पण खरं पाहता ते स्वतःसाठी आहे. “मी माझ्यासाठी म्हटलेलं, मला जागं करणारं स्तोत्र म्हणजे अथर्वशीर्ष”! आपल्यापैकी प्रत्येकासाठी अथर्वशीर्ष अत्यंत` उपयोगी आहे. आनंदाने जगण्यासाठी अत्यंत मोजक्या पण तितक्याच प्रभावी शब्दात मार्गदर्शन करू शकणारे अथर्वशीर्ष हे एकमेव स्तोत्र आहे. हा एक सुंदर स्व-संवाद आहे. हाच स्व-संवाद आपणासमोर या छोट्या संवादातून मी उलगडण्याचा प्रयत्न करतो.

Duration
6 weeks
Learnign Hours
15
PDUs
10
PDU Segments
2, 5, 3
Sessions
8
Cumulative Participants
Language
Marathi
Platform
Vimeo
Price

5,900.00

Watch Related Videos