HomeBooks

गोष्ट भगवद्गीतेची…

तुमची, माझी, आपल्या सर्वांची!

घोकंपट्टीचं संवादात, गंभीरतेचं आनंदात, दांभिक चर्चांचं प्रामाणिक प्रयत्नात रूपांतर करूया. त्यासाठी हे पुस्तक नक्की मदत करेल.

Pages 396
Chapters - 13

850.00

एक तरी ऋचा अंगीकारावी

स्वसंवादातून स्वतःची जडणघडण
आवडता गणपतीबाप्पा आपल्यामधेच असल्याची सुंदर जाणीव पुस्तक देतं. मीचमाझा मूर्तिकार आहे हे सत्य आपलेपणाने समजावूनसांगतं.
Pages 296
Chapters - 21

400.00

Ladder of Wisdom

Companion for self-discovery

This isn’t just a book; it’s an invitation to explore the depths of your own transformational odyssey.

Pages 128
Chapters - 7

300.00

A journey from confusion to conviction

The Bhagwadgita
The dialogue between Arjuna and Krishna lies a universal guide on peace of mind and excellence in action.
Pages 355
Chapters - 10

850.00

Dialogue with self

A journey to happiness

This book helps you as a co-passenger to exploit the power of self-dialogue for positive developments and happiness.

Pages 249
Chapters - 21

400.00

Wonderland of PMO

PM in the DNA

This book is just about everything you need to know, build, establish and drive the Contributory PMO.

Pages 208
Chapters - 14

870.00

Abridged guide to PMBOK

Do not read PMBOK, refer!

This book helps you to understand PMBOK® Guide, and makes  the implementation simply joyful.

Pages 252
Chapters - 10

850.00

अॅनिमल फार्म

सत्तेची खेळी
नेतृत्व जरी बदलले किंवा बदलवले गेले तरी सामान्यांच्या परिस्थितीत मात्र फारसा बदल घडून येत नाही हे मार्मिक सत्यच मनाला भुरळ घालून जातं.
Pages 141
Chapters - 10

300.00

Wisdom Trilogy

Timeless Insights by DG

This isn’t just a book; it’s an invitation to explore the depths of your own transformational trilogy.

Pages 732
Chapters - 38

1,550.00

The Daily Uplift Magic

Affirm, Act, & Achieve

This book helps you as a co-passenger to exploit the power of self-dialogue for positive developments and happiness.

Pages 25
Chapters - 18

500.00

स्व-संवादातून जडण घडण

Affirm, Act, & Achieve

“स्व-संवादातून जडणघडण” च्या माध्यमातून आपल्या डोळ्यासमोर सतत हा सकारात्मक स्व-संवाद रहील आणि त्यातून जाणतेपणी आपली जडण घडण होत राहील.

Pages 25
Chapters - 18

500.00

Filters
Search
DG Books Categories